Vi som arbetar här

Personal

  • Här finner ni oss som arbetar här 

Kjell Ejdelind

Bilfynd Fritidsfordon AB
Bilfynd Verkstad AB
Industrilokal Sverige AB

Försäljning Fritidsfordon 
Försäljning Reservdelar
Bokföring
E-mail; Kjell@Bilfynd.se
Telefon 042 -22 15 15
Ledig Fredag, Lördagar och Söndagar 

Christer Ejdelind

Industrilokal Sverige AB (Vd)
Bilfynd Verkstad AB (Vd)
Bilfynd Fritidsfordon AB (Vd
)

Försäljning Fritidsfordon
Inköp Fritidsfordon

Reklam, Ekonomi, Personal

E-mail; Christer@Bilfynd.se
Telefon 042-22 15 15
Ledig Fredagar och Lördagar

Anja Andersen

Bilfynd Verkstad AB
Bilfynd Fritidsfordon AB

Försäljning Fritidsfordon
Uthyrning Fritidsfordon

E-mail; info@Bilfynd.se
Telefon 042-22 15 15