Kommissionsförsäljning

Så här går det till...

Så här går det till med kommissionsförsäljning av ditt fordon hos oss

ETT;

Du som äger husbilen eller husvagnen tar kontakt med oss genom formuläret på sidan "Kommissionsförsäljning". Denna kontakt är inte på något sätt bindande utan bara en inledning om vi skall sälja er fordon. 

Vi återkopplar sedan till er efter det vi gjort en första utvärdering av de uppgifter som ni mailat oss. Vi har lång erfarenhet av försäljning av fritidsfordon och till vilka priser de säljer. Vi tar fram ett uppskattat försäljningspris på ert fordon och sedan diskuterar vi om detta känns rimligt för er och ni vill använda oss som er förmedlare.

TVÅ;

Om ni beslutar er för att ge oss ert uppdrag. Kommer ni förbi med ert fordon och vi tar en optisk kontroll om skick invändigt och utvändigt osv, och är allt ok får du med dig ett kommissions- försäljningsavtal/förmedlingsavtal så att du i lugn och ro kan läsa genom detta. Förmedlingsavtalet gäller normalt i tre månader eller enligt avtalad tid och kan förlängas om ert fordon fortfarande inte är sålt, ingen ny startavgift tillkommer då. Skulle ert fordon inte säljas betalar ni startavgiften och ingen ytterligare kommission/förmedling/försäljningsavgift.

TRE;

Ägaren gör fordonet färdigt för försäljning genom att tömma det på alla personliga tillbehörigheter, tvätta det utvändigt och en grundlig städning invändigt, tömning och rengöring av wc-kassett och vattentankar. Eventuellt tillbehör som ingår i köpet samlas i en låda, samt ev förtält läggs i bagaget.
Alla vattentankar skall vara tömda, alla kranar vara öppna och stå mittemellan varmt/kallt, ev duschslang skall läggas ner på golvet i duschen, frostvakten skall var öppen så vatten rinner ut. (allt för minska risken för sönderfrysning). Dieseltanken måste vara fylld till minst 25%.

FYRA;

Fordonet levereras till oss på en överenskommen tidpunkt. Med fordonet överlämnar du även tillhörande dokument som t ex ägarbevis, bruksanvisningar, serviceböcker, garantibevis och annan dokumentation som tillhör fordonet samt alla fjärrkontroller och övriga tillbehör som ingår vid köpet. Vid överlämnandet bedömer vi även och fordonet är iordningställt enligt överenskommelse, eller ytterligare åtgärder behöver göras.
Vid detta tillfälle går vi genom eventuella tilläggstjänster som ni önskar få utförda, service, reparationer etc.
Och efter allt är överenskommet så signerar du förmedlingsavtalet (samt lämnar en kopia av ert körkort) som anger försäljningspris (ev. reservationspris=lägsta försäljningspris), uppdragets längd, tilläggstjänster etc.. Ägaren måste personligen vara på plats, fullmakt kan tyvärr inte accepteras.
Startavgiften betalas direkt i och med avtalet underteckandet, betalning kan göras med de vanliga betalkorten alternativt med Swish, ej kontant då vi är ett kontantfritt företag.
Du kan alltid i efterhand kontakta oss för justering av pris, eller avbryta förmedlingsuppdraget, och endast betala för de utförda arbeten som du beställt plus startavgiften.
Under förmedlingstiden kan fordonet vara avställt, men du måste minst ha en avställningsförsäkring/garageförsäkring som minst innefattar stöld, brand, skadegörelse. 
Vid eventuell provkörning hör vi av oss och försäkringen måste aktiveras, detta då vår saluvagnsförsäkring inte innefattar försäkring för motor på fordon som inte ägs av oss.

FEM;

När vi mottagit fordonet bokar vi in det på vår verkstad för genomgång. Och gör då en omfattande inspektion av skick invändigt och utvändigt, fukttest, kontroll av installationer i fordonet. Samt genomgång av serviceböcker, att instruktions böcker finns. Samt brister och skador noteras. En varudeklaration som köparen har tillgång till.
Reparationer som kan göra ert fordon betydligt lättare att sälja om de repareras, men givetvis är det alltid ni som ägare som beslutar om vad som skall göras.
Skulle allvarligare brister eller fel upptäckas som gör fordonet icke säljbart hör vi av oss till ägaren med ett förslag om vad som behöver åtgärdas. Du väljer själv om vi skall åtgärda det eller om ni önskar ta fordonet till annan verkstad för åtgärd. Om du däremot inte vill åtgärda ett allvarligt fel som krävs för varudeklarationen, så förbehåller vi oss rätten att avbryta förmedlingsavtalet och debitera dig kostnad för startavgiften (ej återbetalningsbar) som innefattar kostnaden för genomgången.

SEX;

Nu är fordonet klart för annonsering. Vi fotograferar det med en omfattande mängd bilder invändigt och utvändigt. Bilder av hög kvalitet och upplösning. Vi gör en noggrann beskrivning av fordon och tillbehör. Allt för att göra fordonet så attraktivt som möjligt.
Sedan läggs det ut på vår hemsida www.Bilfynd.se samt i annonser på Blocket.se, BytBil.com och i fackpress och övriga media som vi använder oss av.
Vi har vår utställning vanligtvis öppen fem-sex dagar i veckan (helgfria veckor).

Vi erbjuder montering av extra tillbehör till väldigt förmånliga priser för köparen som gör den ännu mer attraktiv då kunden kan utrusta den enligt sina egna önskemål.

SJU;

Försäljningsprocessen; Spekulanter hör av oss via mail, telefon eller besök hos oss. Vi informerar spekulanterna med den information de behöver, gör visningar, ev provkörning osv (endast provkörning om kunden är seriöst intresserad och mer eller mindre redo för att köpa fordonet, och endast provkörning ihop med personal från oss).
Vi har också ett register med intresseanmälan lämnade från kunder om speciella fordon, och matchar ert fordon en sådan förfrågan tar vi kontakt med spekulanten.

Vi erbjuder köparen förmånliga finansieringslösningar, garantier genom Solid Garant Fritid 12månader eller mer. Vi kan i vissa fall även ta inbytesfordon i inbyte mot er fordon, vilket ökar möjligheten till fler spekulanter. Inbytesfordonet tar vi så fall om, inget som ni blir inblandat i.

ÅTTA;

Förmedlingen; Ibland så tar köparen direkt beslut och accepterar priset som annonserats ut, och ibland kommer de med bud. Får vi ett seriöst bud återkopplar vi till er som ägare med det och ni får ta ställning till om ni kan acceptera det eller inte. Och när priset är accepterat av både köparen och ägare så skriver vi ett köpeavtal och beslutar en lämplig dag för leverans.

När köpeavtal är tecknat tar vi in fordonet ytterligare en gång på verkstan för kontroll så att det överensstämmer med varudeklaration. Vi tvättar det och städar av det.

Om ni som ägare har belåning på fordonet så löser vi in det vid försäljning och betalar ut mellanskillnaden med avdrag för eventuella beställa arbeten. Utbetalning görs till bankkonto i ägarens namn. Betalning till er görs inom en vecka från det att fordonet levererats till köparen.
Skulle köparen önska finansiering av fordonet behöver fordonet vara registrerat på oss (förmedlaren) i ett dygn så att vi kan lägga in kreditspärr på köparen.