Så behandlar vi era personuppgifter

GDPR

INTEGRITETSPOLICY - GDPR

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter 20191125  har följande policy upprättats av  Bilfynd Verkstad AB / Bilfynd Fritidsfordon AB / Industrilokal Sverige AB

Personuppgiftsansvarig

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på www.Bilfynd.se och i samband med offertförfrågan, köp och andra ärenden hos ovan nämnda företag. Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har

Bilfynd Verkstad AB organisationsnr 559111-1017 och Bilfynd Fritidsfordon AB orgnr 559210-6149  (ovan nämnda företag eller "vi") är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor genom ovan nämnda bolag, Stenbrovägen 18, 25368 Helsingborg alternativt via e-mail info@bilfynd.se

Personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss. Det kan ske genom att du kontaktar oss via vår hemsida, via e-mail, eller genom att du önskar göra någon form av affärstransaktion med oss som t ex offertförslag, köp, hyra, förmedlingsuppdrag, eller service i vår verkstad. Personuppgifter kan även insamlas från Transportstyrelsen alt Bilvision genom de fordonsuppgifter du själv lämnar. Uppgifterna som vi hämtar från offentliga register är för att kunna anpassa urval av marknadsföringsutskick.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullgöra våra förpliktelser mot dig.

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i den takt med den tekniska utvecklingen.

I fråga om känsliga personuppgifter lagras dessa endast för anställda i legitimt syfte under den tid anställningen varar eller lagen kräver.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part, personuppgiftsbiträden, om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, t ex till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och för distribution av erbjudanden. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av utskick samt marknadsföringssyften.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig, samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderade. Detta under förutsättning att det inte strider mot bokföringslagen eller behövs på andra juridiska handlingar.

Personuppgifter som vi behandlar

Här finner ni exempel på personuppgifter som vi behandlar;
• Personnummer
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-mail
• Legitimation vid uthyrning och kontraktsskrivning

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas i första hand för att uppfylla legitima ändamål och förpliktelser enligt lag. Dina personuppgifter kommer att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna eller om begäran om radering sker i enlighet med dina rättigheter.

Behovet grundar sig på följande;
• Lagringstid enligt bokföringslagen eller andra lagar
• Den tid som krävs för att kunna uppfylla garantier eller reklamationer
• För att kunna besvara frågor om fordonets tekniska specifikationer, utrustning och servicehistorik.
• Så länge vi anser intresse finns med anledning av branschens tidscykler vad gäller byte, köp och återköp för att på bästa sätt kunna uppfylla en bra service gentemot er som kund.
• Personuppgifter som vi behandlar endast med ditt samtycke utan någon affärshändelse eller annat legitimt ändamål raderas direkt om du tar tillbaka ditt samtycke.

Dina rättigheter

• Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst
• Begäran om insyn. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.
• Begäran om rättelse eller radering. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter såvida det inte strider mot bokföringslagen och eller andra legitima ändamål och förpliktelser.
• Klaga till tillsynsmyndigheten. Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål så kan du även ta kontakt med integritetsmyndigheten.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi informera om detta på vår webbplats, eller genom att ta kontakt med dig på lämpligt vis.